Skip to main content

Autor: ma21rtIn

Pomocný kuchař

Domov pro seniory Hustopeče, krajské pobytové zařízení sociálních služeb, hledá do svého týmu nového kolegu/novou kolegyni na pozici: Pomocný kuchař.

Ozvěte se

Pokud máte zájem o tuto pozici, zašlete svůj životopis a motivační dopis na email mzdy@domovhustopece.cz nebo pro další informace volejte na telefonní číslo 732 226 626.

Kuchař

Domov pro seniory Hustopeče, krajské pobytové zařízení sociálních služeb, hledá do svého týmu nového kolegu/novou kolegyni na pozici: Kuchař (na HPP – zástup za DPN, s možností dlouhodobé a stálé spolupráce).

Ozvěte se

Pokud máte zájem o tuto pozici, zašlete svůj životopis a motivační dopis na email mzdy@domovhustopece.cz nebo pro další informace volejte na telefonní číslo 732 226 626.

Návštěva z MŠ Popice

Děti pod vedením paní učitelek z MŠ školy Popice dneska vykouzlily úsměv klientům i zaměstnancům Domova. Mezigenerační setkávání bezprostředních dětí a vděčných seniorů je úžasné spojení. Děti zarecitovaly, zazpívaly, zahrály pohádku, poté předaly klientům vlastnoručně vyráběné vánoční svícny a na oplátku dostaly něco sladkého od nás. Děti se také zašly podívat na našeho králíka, papoušky, navštívily společenské místnosti na patrech a také vybrané imobilní klienty. Tato setkání byla nesmírně milá, silná a dojemná… Těšíme na další návštěvy dětí nejen z MŠ Popice!

Emil pomáhá také u nás v Domově

Emil pomáhá také u nás v Domově. Podobně jako canisterapie, o které jsme psali nedávno, funguje také hipoterapie. Náš Domov navštěvuje úžasný, trpělivý a klidný koník plemene Falabella společně se skvělou terapeutkou Veroniku. Naši klienti při jejich návštěvě se zájmem debatují o tom, co Emil jí, kolik má roků, tipují jeho váhu, výšku v kohoutku, hádají, k čemu slouží botičky a celkově se zajímají, co obnáší péče a výcvik takového koníka… Kontakt s Emilem v podobě pohlazení srsti nebo česání hřívy vykouzlí úsměv na rtech nejednoho seniora.

Zooterapie má obrovský přínos a pozitivní vliv na psychiku a dokáže léčit. Práce lidí jako je hipoterapeutka Veronika je nesmírně náročná a nákladná, ale má obrovský smysl a přínos. Vánoční dárek v podobě poukazu na hipoterapii případně účelového daru oceníme nejenom my v Domově, ale určitě i Veronika s Emilem. Děkujeme!

Den otevřených dveří

Máme obrovskou radost, že jste k nám na Den otevřených dveří v sobotu 18. 6. 2022 zavítali v tak hojném počtu (napočítali jsme přes 300 příchozích) a že jsme od Vás dostali tolik pozitivních reakcí nejen na vybavení nového Domova, ale také směrem k našemu usměvavému personálu.

Děkujeme, že jste přišli, bylo nám s vámi skvěle.

Slavnostní otevření Domova

17. 6. 2022 proběhlo slavnostní otevření Domova pro seniory Hustopeče. Za účasti pana hejtmana, Mgr. Jana Grolicha a dalších pozvaných hostů byla slavnostně přestřižena pomyslná páska Domova.

Děkujeme všem pozvaným hostům za krásný den, milá slova a přání, aby byl Domov plný obětavých zaměstnanců a spokojených klientů. Děkujeme dětem (Želvičkám) z mateřské školky pod vedením Mgr. Kovaříkové za úžasné vystoupení a panu faráři Janu Nekudovi za požehnání.

Děkujeme také sponzorům, kteří se podíleli na přípravách nejenom slavnostního otevření 17. 6. 2022, ale také následujícího Dne otevřených dveří 18. 6. 2022, jmenovitě firmě ESOX, AG Food, Lunys, Tekoo, Bidfood, Pekařství Jitka Pláteníková, Ing. Kateřině Kopové a její Mandlárně.

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme v sobotu 18. června 2022 (od 10 – 14 hod.) na Den otevřených dveří nově vznikajícího domova se zvláštním režimem Domov pro seniory Hustopeče, který naleznete na ulici Hybešova 1497/7 v Hustopečích.

Domov pro seniory Hustopeče je příspěvková organizace

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 12 odst. 2 písm. b), ustanovením § 27 odst. 1 a 2 a ustanovením § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje s názvem „Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace“ ke dni 1. 10. 2021 za účelem poskytování sociálních služeb domova se zvláštním režimem.

  • 1
  • 2