Skip to main content

Často kladené otázky

zájemců a žadatelů o sociální službu

Vše si zvládnu doma obstarat sám, přijmete mě?

Pokud nepotřebujete celodenní péči, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět. Přijímáme seniory, kteří potřebují celodenní péči, dohled a jsou již závislí na péči druhé osoby.

Dokážu se postarat sám o sebe, jen již nezvládnu úklid domova, uvařit nebo nakoupit. Přijmete mě?
Pokud nepotřebujete celodenní péči o svou osobu o tyto služby, můžete požádat rodinu, přátele zajistit si tyto služby přes úklidovou službu nebo terénní sociální služby. Můžete nám zavolat a my Vám rádi poradíme.
Jsem soběstačný, ale mám moc drahé bydlení nebo nemám kde bydlet. Bydlím sám a schází mí kontakt s vrstevníky. Přijmete mě?
Nejsme služba, která řeší bytovou problematiku občanů. Doporučujeme obrátit se na bytový odbor, popř. realitní kancelář nebo na sociální služby řešící bytovou problematiku. Nemůžeme také řešit Vaši osamělost nebo nevyhovující bytové podmínky
Nemám vyřízený příspěvek na péči, přijmete mě?
Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Naše sociální pracovnice při jednání s Vámi zjišťuje míru Vaší závislosti na druhou osobu v základních činnostech. Přijmeme Vás, i pokud příspěvek ještě vyřízený nemáte.
Potřebuji Vaši službu, jsem závislý na druhé sobě, za jak dlouho mě přijmete?
Nejsme schopni vám říci, za jak dlouho žadatele přijmeme. Je to vždy individuální a závisí to především, v jak tíživé nepříznivé sociální situaci se nacházíte a zda je dlouhodobá. Naše evidence žádostí se stále aktualizuje dle závažnosti nepříznivé sociální situace u všech žadatelů a již neplatí kdo má dříve podanou žádost, že také dříve zahájí sociální službu.
Mohu mít podaných i více žádostí do domovů pro seniory?
Počet žádostí není nijak omezen, můžete si podat žádosti i do ostatních sociálních služeb.
Jaký je rozdíl mezi Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?
  • Domov pro seniory zkratka DS znamená domov pro seniory a tato služba je určena pro seniory, kde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.
  • Domov se zvláštním režimem zkratka DZR znamená Domov se zvláštním režimem. Je určena také seniorům s tou odchylkou, že mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy nemoci nebo jinými typy demence. V těchto domovech je zvláštní režim poskytující sociální službu specifickým způsobem se zaměřením na individuální potřeby těchto seniorů.
Jak se dozvím, kdy mohu zahájit poskytování sociální služby?

Pokud se uvolní místo, oslovujeme akutního zájemce z naší evidence zájemců o sociální službu. Sociální pracovnice Vás nebo Vašeho blízkého telefonicky kontaktuje a domluví s Vámi jednání před zahájením sociální služby, kde Vám předá veškeré informace k nástupu do Domova.

Je možné si vybrat typ pokoje?
Ano, je možné zvolit mezi jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem. Zvolit můžete samozřejmě obě varianty, záleží však, který pokoj bude v daném okamžiku k dispozici. V průběhu poskytování sociální služby můžete požádat o změnu pokoje.
Mohu si přinést svůj vlastní nábytek?
Každý pokoj je vybaven základním nábytkem Domova. Můžete si svůj pokoj vybavit svými vlastními drobnými osobní předměty, které Vám připomínají Váš domov např. obrazy, dekorace, květiny, polštářek, deku, povlečení. Cokoliv, co Vám zpříjemní pobyt v našem Domově.
Může mi být poskytnuta sociální služba, když nemám dostatečný příjem na zaplacení plné úhrady za ubytování a stravu?
Samozřejmě může. Zákon os sociálních službách na tuto situace pamatuje a určuje, že osobě po zaplacení úhrady za pobyt a stravu musí zůstat 15% z jejího pravidelného příjmu. Uživatel tedy zaplatí tzv. sníženou úhradu. V tomto případě se může Domov dohodnout na spoluúčasti do plné úhrady nebo části úhrady s rodinou.
Může Vám náš příbuzný “utéci“, když má demenci?
Nemůžeme nikomu bránit ve volnému pohytu. Pokud uživatel odchází a hrozí nebezpečí odchodu, že se nebude moci umět vrátit zpět, můžeme během péče provádět nácvik orientace, vždy nabídneme doprovod nebo se proškolení personál pokouší odvést pozornost a uživatele se snaží motivovat k jiné činnosti.

Ozvěte se

Pokud si nejste jisti, zda Váš blízký je vhodný zájemce o naši službu neváhejte nás kontaktovat. Pokud nebude splňovat podmínky pro přijetí do naší sociální služby můžeme Vám předat informace jak dál řešit svou situaci.

Mgr. Pavla Konečná

vedoucí sociálního a aktivizačního pracoviště

(+420) 732 226 447

sociální pracovnice (příjem žádostí)

(+420) 732 226 095