Skip to main content
DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE

Postup při podání žádosti

První krok

Je na přání každého seniora, kam si žádost bude chtít podat – žádostí je možné podat více. V elektronickém registru sociálních služeb nebo v registru poskytovatelů sociálních služeb si vyhledejte domovy pro seniory. Podívejte na internetové stránky jednotlivých domovů. Pokud to situace dovolí kontaktujte sociálního pracovníka Domova a domluvte si osobní schůzku přímo v prostředí Domova. Zde se nejlépe dozvíte veškeré podrobnosti ohledně počtu lůžek, volné kapacity, platby, aktivit apod. Zároveň se také na vlastní oči podíváte, jak to v domově vypadá.

Druhý krok

Co všechno je potřeba k žádosti dodat? Nejprve si najděte na stránkách domova jejich žádost, kterou je nutné vyplnit a podepsat. Dále je důležité zajistit od lékaře aktuální lékařskou zprávu. Žádost společně s lékařskou zprávou můžete poslat poštou, e-mailem nebo osobně do vámi vybraného domova.

Třetí krok

Sociální pracovnice domova vás kontaktuje a domluví termín sociálního jednání (tam, kde se žadatel aktuálně nachází), kde zjišťuje, zda je jejich sociální služba pro žadatele vhodná, míru naléhavosti sociální služby, zda je domov schopen zajistit odpovídající péči. Pokud sociální pracovník zjistí, že nespadáte do okruhu osob pro které je sociální služba určena, předá vám základní sociální poradenství jak postupovat dál.

Sociální pracovník domova vám zasílá rozhodnutí, zda byla vaše žádost přijata do evidence nebo zda byla z nějakého důvodu odmítnuta. Při odmítnutí žádosti by vám sociální pracovník domova měl sdělit možné alternativy služeb pro vás vhodné.

Čtvrtý krok

Pokud bude žádost přijata do evidence žádostí, následuje většinou období (různě dlouhého) čekání. Se sociálním pracovníkem budete v pravidelném kontaktu, průběžně mu budete sdělovat, zda se stav zhoršil, nebo zda je vše v pořádku.

Při uvolnění kapacity Domova zasedá komise, která vybírá z evidence žadatelů, kteří jsou potenciálně vhodní pro dané lůžko. Pokud komise vybere vás, sociální pracovník se s vámi (nebo s vaší rodinou) spojí a sdělí další postup – domluví s vámi tzv. sociální jednání před zahájením sociální služby (návštěvu ve vašem domácím prostředí nebo tam, kde právě žijete). Sociální pracovník detailněji zjišťuje vaše představy o službě, jaká jsou vaše přání, očekávání a také zda opravdu máte zájem o umístění do domova pro seniory. Společně s vámi dojednává podmínky přijetí a zpracovává podklady pro smlouvu a individuální plánování.

Tipy pro výběr domova pro seniory

Zjistěte si, jaké domovy pro seniory jsou ve Vašem okolí, nebo v místě, kde to máte rádi. Je dobré dát na doporučení někoho, kdo již v domově pro seniory žije nebo tam má svého blízkého. Pokud nikoho takového v okolí nemáte, podívejte se sami nebo společně s rodinou na internetové stránky jednotlivých domovů – budete tak mít představu, jak to v domově vypadá, kolik mají lůžek a také jaká je úhrada za ubytování a stravu.

Pokud to situace dovolí, domluvte si se sociálním pracovníkem osobní schůzku v prostředí domova pro seniory. Sociální pracovník vám může ukázat prostředí domova, dispozici pokojů a jejich vybavení, zodpoví Vám veškeré otázky týkající se domova pro seniory, počtu lůžek, plateb, aktivit. Můžete se tak po zařízení porozhlédnout a zamyslet se nad tím, zda splňuje vaše představy a požadavky a zda by se vám zamlouvalo tam bydlet. Doporučujeme také zohlednit to, aby rodina měla domov v blízkosti – aby vás mohli vaši blízcí pravidelně navštěvovat a trávit s vámi čas.

Při podání žádosti se nezavazujete k tomu, že v daném domově nakonec budete muset bydlet. Proto klidně podejte žádostí více do různých domovů. Zvýší se tak možnost případného rychlejšího umístění.

Lékařskou zprávu si můžete nakopírovat a přikládejte ke každé žádosti – při opakovaném vystavení lékařské zprávy byste mohli platit poplatek.

Ozvěte se

Pokud si nejste jisti, zda Váš blízký je vhodný zájemce o naši službu neváhejte nás kontaktovat. Pokud nebude splňovat podmínky pro přijetí do naší sociální služby můžeme Vám předat informace jak dál řešit svou situaci.

Mgr. Pavla Konečná

vedoucí sociálního a aktivizačního pracoviště

(+420) 732 226 447

sociální pracovnice (příjem žádostí)

(+420) 732 226 095