Skip to main content
DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE

Jak se může zapojit rodina do péče

Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů služeb se mohou podílet na péči o svého blízkého, měli by ovšem zvážit své možnosti, schopnosti a dohodnout se s klíčovým pracovníkem uživatele. V této péči Vám poradí a pomůže personál, který Vám rád sdělí i další potřebné informace.

Činnosti péče, na kterých se rodinné příslušníci a blízké osoby uživatele mohou spolupodílet (vždy se souhlasem uživatele):

Koupání – s dopomocí rodinného příslušníka po předchozí domluvě klíčového pracovníka nebo vedoucí přímé péče, uživatele a rodiny. Mohou si dohodnout možné termíny a časy s ohledem na provozní možnosti Domova.

Stravování – rodina může být přítomna při stolování a provádět u svého blízkého dopomoc při jídle, uvařit uživateli kávu do oblíbeného hrníčku atd.

Nákupy – rodinní příslušníci a blízké osoby uživatele mohou zabezpečovat svému blízkému to, co má rád, nebo to co potřebuje (oblečení, hygienické potřeby, jídlo, zákusky). Pokud to jsou potraviny podléhající rychlé zkáze, je nutné na tuto skutečnost upozornit pracovníka v sociálních službách na oddělení.

Procházky, doprovod mimo Domov – rodinní příslušníci a blízké osoby mohou s uživatelem jít na procházky po okolí Domova . Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, abyste takto učinili po dohodě s personálem daného oddělení.

  • procházky po okolí, nákupy v obchodních domech, návštěva cukrárny, restaurace, vyřizování na úřadech, návštěva kostela v okolí
  • kulturní a společenské akce,
  • návštěva rodinných příslušníků na svátky, rodinné oslavy

Aktivity – uživatelé mají možnost oslavit s rodinou své narozeniny a pro tyto účely mohou využívat centrální jídelnu. Dále můžete svému příbuznému:

  • předčítání z knih, časopisů, denního tisku
  • hraní společenských her (člověče, nezlob se, karty apod.)
  • trénink paměti
  • společné poslouchání hudby
  • účast na kulturních akcích pořádaných v Domově

Veškeré pomůcky k aktivitám si můžete zapůjčit u personálu na oddělení nebo v dílně volného času. Můžete oslovit personál, který Vám bude nápomocen a předá informace, jak s příbuzným pracovat.

Rodina může doprovázet svého blízkého na lékařské vyšetření – uživatele k lékaři objednává všeobecná sestra a s rodinou se může domluvit na doprovodu.

Kadeřnice, pedikérka – dochází do Domova 1x týdně. Rodina má možnost zavézt svého příbuzného k jiné kadeřnici či pedikérce mimo Domov nebo zajistit jejich návštěvu v Domově.

Rodina je pro uživatele velmi důležitá, a proto budeme rádi za Váš zájem při zapojení se do péče o Vašeho blízkého. Je velmi důležité podporovat Vašeho blízkého v soběstačnosti (pokud některé činnosti zvládne sám, podporujte ho v tom, ať je dělá sám).

Důležitá je pro nás zpětná vazba, pokud máte pocit, že se Váš blízký změnil v chování, nebo zjistíte, že ho něco trápí, předejte informaci personálu na oddělení, nejlépe klíčovému pracovníkovi, abychom mohli pracovat s uživatelem podle individuálních a aktuálních potřeb a přání.

Zapojení rodiny a blízkých osob do péče o svého blízkého je dobrovolné.