Skip to main content
DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE

Pro koho je služba určena

Tato služba je určena seniorům, kteří jsou starší 55 let, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy nemoci a ostatních typů demencí a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb.

Co je to nepříznivá sociální situace

 • senior, který nezvládá péči o vlastní osobu v základních oblastech a to z důvodu onemocnění Alzheimerovy nemoci nebo ostatních typů demence (např. péče o domácnost, mobilitu, oblékání a obouvání, osobní hygienu, výkon fyziologické potřeby, stravování, komunikace, orientace, péče o zdraví, osobní aktivity),
 • senior, který má problém se ztrátou orientace místem, časem a osobou, jednáním ohrožuje sebe i okolí, hrozí vysoké riziko škody na zdraví nebo majetku, nebezpečí zneužití druhou osobou, týrání,
 • senior vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • senior potřebuje poskytovat péči 24 hodin denně,
 • rodinní příslušníci nejsou schopni zajistit odpovídající péči,
 • péči nelze zajistit terénní pečovatelskou službou (dostupnost, kapacita, 24 hodin denně, zdravotní péče, zdravotní stav, osobní důvody),
 • prostředí, ve kterém žije senior, není přizpůsobeno aktuálním potřebám seniora,
 • hrozí sociální vyloučení seniora,
 • senior je ve zdravotnickém zařízení, po propuštění není možné zajistit péče v domácím prostředí.

Podmínky přijetí

 • podání žádosti o sociální službu vč. lékařské zprávy,
 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz. pro koho je služba určena),
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce, chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu nebo do budoucna),
 • volné místo v zařízení.

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do domova se zvláštním režimem

 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci,
 • osoba s akutní infekční nemocí,
 • osoba, která z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebuje takovou péči, kterou lze poskytnout jen ve zdravotnických zařízeních,
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem,
  službu nemůžeme poskytnout v případě plné obsazenosti domova.

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí
08:00 – 15:00
středa
08:00 – 15:00
Ostatní dny
Po předchozí telefonní domluvě do 17:00 hod.

Ozvěte se

Pokud si nejste jisti, zda Váš blízký je vhodný zájemce o naši službu neváhejte nás kontaktovat. Pokud nebude splňovat podmínky pro přijetí do naší sociální služby můžeme Vám předat informace jak dál řešit svou situaci.

Mgr. Pavla Konečná

vedoucí sociálního a aktivizačního pracoviště

(+420) 732 226 447

Adéla Vintrlíková, DiS.

sociální pracovnice, příjem žádostí

(+420) 732 226 095
vintrlikova@domovhustopece.cz