Skip to main content
Chcete být užiteční a důležití pro druhé?
Chcete získat nové životní či profesní zkušenosti?

Staňte se dobrovolníkem

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost vedoucí ku prospěchu druhých lidí. Dobrovolníkem se mohou stát studenti po dovršení 16 let, pracující, matky na MD, senioři, nezaměstnaní, absolventi škol.

Co může dělat dobrovolník?

 • Podílet se na společných aktivitách (tanec, zpěv, keramická dílna, výtvarná dílna),
 • dopomoc uživatelům v aktivizační činnosti,
 • předčítat, hrát společenské hry, malovat, zpívat se seniory,
 • doprovod seniora na procházce po okolí,
 • povídání si se seniory,
 • pomáhat při údržbě zahrady.

Co požadujeme?

 • Přátelský vztah ke starým lidem,
 • spolehlivost, trpělivost, zájem, aktivní naslouchání, empatie,
 • uzavření Dohody o dobrovolnické činnosti,
 • bezúhonnost – součást Dohody.

Co nabízíme a co můžete získat?

 • Seznámení s chodem Domova,
 • pomoc a podpora personálu při navazování vztahů se seniory,
 • písemné zhodnocení dobrovolnické činnosti,
 • pocit užitečnosti a smysluplně stráveného času,
 • zkušenosti se seniory trpícími Alzheimerovou chorobou a demencí,
 • nové zkušenosti a poznání sociální problematiky,
 • změnu životních postojů a hodnot.
Ozvěte se

Mgr. Pavla Konečná

vedoucí sociálního a aktivizačního pracoviště

(+420) 732 226 447