Skip to main content

Slavnostní otevření Domova

17. 6. 2022 proběhlo slavnostní otevření Domova pro seniory Hustopeče. Za účasti pana hejtmana, Mgr. Jana Grolicha a dalších pozvaných hostů byla slavnostně přestřižena pomyslná páska Domova.

Děkujeme všem pozvaným hostům za krásný den, milá slova a přání, aby byl Domov plný obětavých zaměstnanců a spokojených klientů. Děkujeme dětem (Želvičkám) z mateřské školky pod vedením Mgr. Kovaříkové za úžasné vystoupení a panu faráři Janu Nekudovi za požehnání.

Děkujeme také sponzorům, kteří se podíleli na přípravách nejenom slavnostního otevření 17. 6. 2022, ale také následujícího Dne otevřených dveří 18. 6. 2022, jmenovitě firmě ESOX, AG Food, Lunys, Tekoo, Bidfood, Pekařství Jitka Pláteníková, Ing. Kateřině Kopové a její Mandlárně.