Skip to main content

Papež František požehnal základní kámen Domova pro seniory Hustopeče

Při návštěvě Svatého otce papeže Františka na Slovensku byl 12.9.2021 požehnán základní kámen Domova pro seniory Hustopeče a současně papež nově vznikajícímu Domovu požehnal. Tento kámen bude následně zabudován do stavby.