Skip to main content

Domov pro seniory Hustopeče je příspěvková organizace

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 12 odst. 2 písm. b), ustanovením § 27 odst. 1 a 2 a ustanovením § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje s názvem „Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace“ ke dni 1. 10. 2021 za účelem poskytování sociálních služeb domova se zvláštním režimem.